Spotkanie z Grupą Artystyczno Rekonstrukcyjną

Dnia 24 stycznia 2020 r w szkole miał miejsce pokaz historyczny Grupy Artystycznej Rekonstrukto. Pokaz „Wrzesień 39” miał na celu przybliżyć uczniom jak wybuchła II Wojna Światowa. Omówione i zaprezentowane były m.in.: sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer), ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie oraz musztrę i sprzęt bojowy.


Wszyscy uczniowie byli bardzo zainteresowani pokazem.Drukuj   E-mail