E-papierosy są be!!!!

WYDARZENIA Odsłony: 8028

W związku z realizacją zalecań Rady Pedagogicznej w sprawie e-papierosów w naszej szkole   dnia 24 stycznia wyznaczeni uczniowie klas VI- VIII przedstawili prezentacje na temat zagrożeń płynących z różnych używek, w tym e-papierosów. Uczniowie pokazali jaki wpływ na zdrowie i życie maja szkodliwe używki: e-papierosy, narkotyki, alkohol, dopalacze, niezdrowe jedzenie. Pokazano również czym jest asertywność w kontaktach międzyludzkich i z rówieśnikami.


 

Drukuj